RSS RSS print

MY SME EU

Prednáška v rámci predmetu Aktuálne otázky.

Študenti, ktorí sa podujatia zúčastnia v rámci predmetu Aktuálne otázky, budú z vyučovacieho procesu ospravedlnení.

=