RSS RSS print

OZNAM PRE I. ROČNÍKA

Dňa 14. novembra 2018 o 13.00 hod. sa v aule FPVaMV UMB uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka.
Nácvik imatrikulácie bude o 12.00 hod.

Účasť všetkých študentov I. roku štúdia v primeranom oblečení je povinná.


V tejto súvislosti dekan fakulty udeľuje od 10.00 hod. do 15.00 hod. dekanské voľno študentom 1. roku štúdia.

=