Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Oznam pre študentov štátnicových ročníkov v dennom a externom štúdiu.

Od  11.2.2019 do  10.3.2019 sú študenti  štátnicových ročníkov povinní prihlásiť sa na štátne skúšky v akademickom roku 2018/19 prostredníctvom systému AIS.

Postup:

V časti Štátne skúšky  sa prihlásia študenti na termín.

Pre prvý termín je potrebné odovzdať záverečnú prácu:

  • v bakalárskom štúdiu do 5.4.2019
  • v magisterskom štúdiu do 26.4.2019.

Pre druhý termín je potrebné odovzdať prácu:

  • v bakalárskom aj v  magisterskom štúdiu do 14.6.2019.

Študijné oddelenie FPVaMV


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela