RSS RSS print

Oznam pre študentov

Výučba predmetov s dr. Prando Šušovou PKPM, Taliansky jazyk 3 CJ, Základy volebných systémov (ZVS) bude v dňoch od 6.11. do 8.11.2018 zrušená. Semináre z predmetov PKPM (pozri Aktualizovaný harmonogram seminárov PKPM na osobnej stránke vyučujúcej) a prezentácie z predmetu ZVS sa posúvajú o jeden týždeň. Prednášky budú nahradené podľa možností.

=