RSS RSS print

Oznam Teória politiky- zmena termínov skúšok

Skúška z teórie politiky pre skupiny:

Skupina MV3 sa presúva z 9.1.2019 10:00 na 10:45.

Skupina MV5 - presun z 15.1.2019 z 10:00 na 10:45

Skupina MV7 - presun z 16.1.2019 na 15.1.2019 o 17:00

Skupina POL - presun z 16.1.2019 na 14.1.2019 o 17:00

Opravné termíny pre všetky skupiny sú 22.1.2019 o 13:00 a 23.1.2019 o 9:30

=