RSS RSS print

Pokyn dekana FPVaMV UMB č. 1/2016

Pokyn dekana FPVaMV UMB č. 1/2016 o priebehu schvaľovania žiadosti študenta o udelenie mimoriadneho študijného plánu

=