RSS RSS print

PONUKA STÁžE V ZAHRANIčÍ S OTRA COSA NETWORK – OCN

Praktická stáž s OTRA COSA NETWORK – OCN umožňuje študentom získať skúsenosti v oblasti rozvoja a riadenia mimovládnych organizácií, ako aj objasniť ich profesionálne ciele a zvýšiť ich možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Organizácia môže koordinovať personalizované stáže, ktoré spĺňajú akademické požiadavky Vašej univerzity. V ponuke nájdete kancelárske práce, práce na projektoch alebo na iných miestnych partnerských projektoch. Počas stáže majú študenti možnosť realizovať praktické výskumné projekty súvisiace s ich zameraním, ktorých výsledky môžu dať do súvislosti s globálnymi problémami. Pre pozície sú vhodné nasledovné študijné programy fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB: medzinárodné vzťahy, politológia.

Prečo absolvovať stáž v Otra Cosa Network?

  • Koordinujeme s univerzitným oddelením, aby stáže spĺňali všetky požiadavky kurzu na získanie príslušných kreditov.
  • Ponúkame služby a podporu počas celého dobrovoľníckeho procesu, vrátane organizácie celého pobytu, spoločenských aktivít, zaškolenia, pomoc pri získaní ubytovania a pri začlenení do miestnej komunity.
  • Peru je politicky stabilná a relatívne bezpečná multikultúrna krajina, ktorá dáva študentom príležitosť rozvíjať ich kultúrne povedomie a medzinárodné kontakty.

Otra Cosa Network je peruánsko-britská charitatívna organizácia s viac ako 15-ročnými skúsenosťami. Spolupracujeme s mnohými univerzitami v Amerike, Európe a vo Veľkej Británii, vrátane univerzít Portsmouth, East London, Sheffield, Manchester, Warwick a Oxford Brookes.

Prílohy ku stránke:
=