RSS RSS print

Predvýber na stáž – Erasmus+

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa do 5 kola predvýberu na stáž cez  Erasmus+ za akademický rok 2018/2019. Stáž môžete absolvovať do konca 31.03.2020. Stáže je financovaná z programu Erasmus+ od 2 mesiacov.

Prihlášku na  stáž  a prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s  verejnosťou  07.11.2019.

Referát pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPV a MV UMB

=