RSS RSS print

Predvýber na stáž – Erasmus+

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa do 1. kola predvýberu na stáž cez  Erasmus+ za akademický rok 2019/2020. Stáž je financovaná z programu Erasmus+ od 2 mesiacov do  3 mesiacov.

Prihlášku na  stáž  a prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s  verejnosťou .

 

Referát pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPV a MV UMB

Mobility študentov 2019/2020

Skupiny prijímajúcich krajín

Krajiny

Grant na mesiac na štúdium

Grant na mesiac na štúdium pre poberateľov sociálneho štipendia

Grant na mesiac na stáž pre študenta/absolventa

Grant na mesiac na stáž pre študenta/absolventa so sociálnym štipendiom

Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Island Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

520

720

720

720

Skupina 2 - Krajiny programu so strednými životnými nákladmi

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

520

720

720

720

Skupina 3 - Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

470

670

670

670

 

 

=