RSS RSS print

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility), stáže a absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Predvýberové konanie pre študijné pobyty (mobility), stáže a absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020 (pre obidva semestre – t.j. zimný aj letný semester) sa uskutoční dňa 22. januára 2019 o 09:00 hod v miestnosti P2.

Prihlášku na mobilitu, stáž a absolventskú stáž a ostatné prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy pani Jane Mikovej do 14.01.2019 do 12:00 hod.

Výsledky predvýberového konania budú obsahovať predbežné zaradenie študentov na univerzity podľa dostupných kapacít.

Definitívne poradie bude určené po pridelení finančných prostriedkov Národnou kanceláriou pre program ErasmusPlus v Bratislave, pričom bude rešpektované poradie z predvýberového konania.

 

Referát pre program Erasmus+ FPV a MV UMB

=