RSS RSS print

Pridelené finačné prostriedky v rámci programu Erasmus+ na akadmický rok 2018/2019

Vážený študenti,

pridelené finačné prostriedky v rámci programu Erasmus+ na další akademický rok 2018/2019 nájdete v sekcii Erasmus na tomto linku.

Jaroslav Ušiak
prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

=