RSS RSS print

Promócie absolventov 1.10.2019

Oznamujeme, že promócie absolventov FPVaMV budú 1.10.2019 v aule FPVaMV nasledovne:

o 10.00 hod absolventi Mgr. štúdia

o 11,15 hod absolventi Mgr., PhDr., PhD. štúdia

o 13,00 hod absolventi Bc. štúdia

Svoju účasť prosím nahláste na študijné oddelenie FPVaMV do 25. 9. 2019 osobne, telefonicky 048 4461225, e-mailom eva.zalmanova@umb.sk, 

anna.kyselova@umb.sk

Študijné oddelenie FPVaMV

 

=