RSS RSS print

Športová diplomacia – 4.a 5. ročník stáž v SOV

Stáž v Slovenskom Olympijskom výbore  v letnom semestri pre študentov 4. a 5. ročníka FPVMV UMB Banská Bystrica.

Na základe prihlášok bude zrealizované výberové konanie.

Prihlášky posielajte na:

ivan.stulajter@mb.sk

 

Termín prihlásenia:  do 18.2. 2019

Termín výberového konania: 25.2. 2019

 

PaeDdr. Ivan Štulajter PhD.

=