RSS RSS print

Športová diplopmacia - oznam pre študentov 4.a 5. ročníka

Medzinárodná olympijské akadémia SOV každoročne organizuje v Olympii v Grécku stretnutia mladých účastníkov. Každý rok je iná nosná téma tohto stretnutia, tento rok je témou “Olympic Diplomacy and Peace”.

Bližšie informácie k podujatiu:

Dátum: 1.-15.6.2019

Miesto: Olympia, Grécko

Vek účastníka: 20 – 35 rokov

SOŠV môže na podujatie vyslať 2 účastníkov, ktorým sa pokrývajú všetky náklady spojené s cestou a pobytom (letenka, ubytovanie, deity, poistenie).

Záujemcovia musia poslať vyplnený formulár (v prílohe) spolu s fotografiou na adresu motolikova@olympic.sk  do 22.2.2019.

 

Bližšie informácie : PaedDr. Ivan Štulajter PhD.

=