RSS RSS print

Stáž na Veľvyslanectve SR v Grécku (Atény)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlasuje výzvu na výber uchádzačov o stáž na Veľvyslanectve SR v Grécku (Atény) s trvaním 2 – 3  mesiaca s možnosťou vycestovania od 1. marca 2019.

Ubytovanie pre stážistov bude hradené Veľvyslanectvom SR v Grécku a ostatné náklady spojené so stážou budú pokryté grantom Erasmus+ vo výške 570,-- €/mesiac.

Podmienky pre prihlásenie:

 • Aktívna znalosť anglického jazyka

Študenti k prihláške prikladajú:

 • PRIHLÁŠKU na mobilitu/stáž/absolventská stáž v rámci programu Erasmus+
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • výpis priemeru z AISu,
 • potvrdenie o mimoškolských aktivitách (vystavené organizáciou, spolkom, ...),
 • doklady osvedčujúce ovládanie anglického jazyka.

Prihlášky spolu so sprievodnými podkladmi k danému výberu je potrebné zasielať do 31.1.2019 pani Jane Mikovej, mailom: jana.mikova@umb.sk.


Pri výbere sa berú do úvahy nasledovné kritériá:

 • prospech max 30%
 • ŠVOČ max 10%
 • Aktivity max 15%
 • Jazyková príprava max 20%
 • Motivácia max 25 %

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní ihneď po ukončení posudzovania komisiou.

 

            doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

=