RSS RSS print

Stáž na Zastupiteľskom úrade v Dillí v Indii

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výber uchádzačov o stáž na Zastupiteľskom úrade v Dillí v Indii.

Trvanie stáže je od 3 do 6 mesiacov v predbežných termínoch:

 • jún – november 2018 (6 mesiacov) – predbežne 2 študenti
 • január – jún 2019 (6 mesiacov) – predbežne 3 študenti
 • jún – november 2019 –predbežne 3 študenti

Podmienky pre prihlásenie:

 • anglický jazyk úrovne B2

Študenti k prihláške prikladajú:

 • životopis,
 • motivačný list,
 • výpis výsledkov štúdia,
 • potvrdenie o mimoškolských aktivitách (vystavené organizáciou, spolkom, ...),
 • doklady osvedčujúce ovládanie anglického jazyka.

Ďalšie potrebné informácie:

 • univerzita ani ministerstvo neposkytuje na predmetné stáže štipendium
 • náklady na spiatočnú letenku sú cca 500,- €
 • 200,- € - 400,- € / mesačne je potrebné rezervovať si na stravovanie
 • ubytovanie počas stáže je bezpečné v kuriérnych bytoch v chránenom areáli so záhradou.
 • k dispozícií je bazén a športovisko pri Českej ambasáde v spoločnom areáli.

Výberové konanie sa uskutočňuje posúdením predložených materiálov študentov. Pri výbere sa berú do úvahy nasledovné kritériá:

 • prospech max 30%
 • ŠVOČ max 10%
 • Aktivity max 15%
 • Jazyková príprava max 20%
 • Motivácia max 25 %

Prihlášky a sprievodné podklady k danému výberu posúdi komisia zložená zo zástupcov Referátu pre medzinárodné vzťahy, Referátu pre vzťahy s verejnosťou, Koordinátora pre spoluprácu s MZVaEZ SR a Prodekana pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou.

Prihlášky od záujemcov (študentov) pre prvý predbežný termín prosíme odovzdať na referáte pre medzinárodné vzťahy pani Jane Mikovej do 31. mája 2018. Následné termíny sú vždy mesiac pred plánovaným vycestovaním, t.j. 31.12.2018 a 31.5.2019. Zoznam vybraných uchádzačov bude zverejnený do dvoch týždňov od ukončenia výberu.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

=