RSS RSS print

Stáž v Styčnej kancelárii pre výskum a vývoj v Bruseli

Milé študentky, Milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať o možnosti absolvovania stáže v Styčnej kancelárii pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) s možným nástupom od januára 2018. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov a je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácií v Európskej únií.

Podmienky stáže a ďalšie informácie sú zverejnené nawww.slord.sk.  

Deadline na zaslanie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na slord@cvtisr.sk je do 6. októbra 2017.

=