RSS RSS print

Výber na stáž – Erasmus+

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa do 3. kola výberu na stáž cez  Erasmus+ za akademický rok 2018/2019. Stáž môžete absolvovať do konca augusta 2019. Stáž je financovaná z programu Erasmus+ od 2 mesiacov do 3 mesiacov.

Prihlášku na  stáž  a prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s  verejnosťou do 28.02.2019  do 12:00 hod.

 

 

Referát pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPV a MV UMB

=