RSS RSS print

Výber na stáž – Erasmus+

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa do 2. kola výberu na stáž cez Erasmus+ za akademický rok 2018/2019. Stáž môžete absolvovať do konca augusta 2019.

Stáž je financovaná z programu Erasmus+ na 2 mesiace alebo na 2,5 mesiaca .

 

Prihlášku na stáž a prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou do 08.02.2019 do 12:00 hod.

 

Referát pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPV a MV UMB

=