RSS RSS print

Výberové konanie pre double degree programy na akademický rok 2019/2020

Výberové konanie pre  double degree programy pre akademický rok 2019/2020 (pre obidva semestre – t.j. zimný aj letný semester) sa uskutoční dňa 22. januára 2019 o 10:00 hod v miestnosti  P2 . 

Prihlášku a prílohy odovzdajte na referáte pre medzinárodné vzťahy pani Jane Mikovej do 14.01.2018 do 12:00 hod.

Zoznam double degree programov:

  •  „Double Degree Master“ Medzinárodné vzťahy s Metropolitnou Univerzitou v Prahe (bakalárske - MV) – počet študentov: 5
  • „Double Degree Master“ Medzinárodné vzťahy s Metropolitnou Univerzitou v Prahe (magisterské - MV) – počet študentov: 5
  • „Double Degree Master“ Politológia v spolupráci Metropolitnou Univerzitou v Prahe (magisterské - PV) – počet študentov: 5
  • „Double Degree Master“ Odborníci na európsku integráciu a Európska politika susedstva  v spolupráci sUniverzitou Champagne-Ardenne v Remeši, Fakulta práva v Remeši  (magisterské - MV) - počet študentov: 3
  • Double Degree“ Politológia, v spolupráci Filozofická fakulta Univerzity v Mostare  (magisterské - PV) - počet študentov: 5

Bližšie informácie o študijným programoch: http://www.fpvmv.umb.sk/studium/double-degree-5659/

 

Výsledky výberového konania budú obsahovať predbežné zaradenie študentov na štúdium podľa dostupných kapacít.

Definitívne poradie bude určené po otvorení programu a akceptácii zahraničným partnerom pričom bude rešpektované poradie z výberového konania.

Referát pre MV FPV a MV UMB

Prílohy ku stránke:
=