RSS RSS print

Zoznam nerealizovaných predmetov v ZS 2017/2018

                Oznamujeme študentom, že v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 sa nebudú realizovať nasledovné predmety:

Sociálna psychológia (2. ročník, PVP)

Správne právo (2. ročník, PVP)

Kontrola a zodpovednosť vo verejnej správe (3. ročník, PVP)

Aktuálne otázky verejnej politiky (4. ročník, PVP)

Teórie európskeho federalizmu (4. ročník, VP)

International Finance – Economic Development of V4 countries (4. ročník, PVP)

Energetická a environmentálna bezpečnosť (5. ročník, PVP)

 

Predmety budú administratívne odstránené zo zápisných listov.

                                                                          Študijné oddelenie FPVaMV

=