RSS RSS print

Zoznam predmetov, ktorých výučba sa nebude v letnom semestri 2019/2020 realizovať

Oznamujeme študentom, že nasledovné predmety sa nebudú v letnom semestri akademického roku 2019/2020 realizovať. Predmety budú administratívne odobraté zo zápisných listov.

Študijné oddelenie FPVaMV

predmet

stupeň

štúdia

ročník

typ

predmetu

Metódy riadenia vo verejnej správe

Bc.

3.

B

Dejiny politického myslenia na Slovensku

Bc.

3.

B

Úvod do športovej diplomacie II.

Bc.

3.

C

Konzervativizmus a neokonzervativizmus

Mgr.

1.

C

NATO v 20. a 21. storočí

Mgr.

1.

C

Nemecko v globálnom svete

Mgr.

1.

C

Mediteránne štúdiá

Mgr.

1.

B

Biznis protokol

Mgr.

1.

B

Politická kultúra a politická etika

Mgr.

2.

B

Ekonomická bezpečnosť

Mgr.

5.

B

Societálna bezpečnosť

Mgr.

5.

B

Bezpečnostné prostredie štátov V4

Mgr.

5.

B

=