RSS RSS print

Zoznam predmetov, ktorých výučba sa nebude v zimnom semestri 2019/2020 realizovať

Zoznam predmetov, ktorých výučba sa nebude v zimnom semestri 2019/2020 realizovať

 Upozorňujeme študentov, že predmety budú administratívne zrušené v zápisných listoch. Je potrebné, aby si každý študent skontroloval počet kreditov. Študijné oddelenie FPVMV

predmet

stupeň

štúdia

ročník

typ

predmetu

Správne právo

Bc.

2.

B

Úvod do športovej diplomacie

Bc.

2.+3.

C

3. cudzí jazyk III. - francúzsky

Bc.

2.

C

Základy volebných systémov

Bc.

3.

B

Modely územnej organizácie vo vybraných krajinách

Bc.

3.

C

3. cudzí jazyk V. – francúzsky, španielsky

Bc.

3.

C

Politika malých štátov

Mgr.

1.

B

International Finance – Economic Development of V4 countries

Mgr.

1.

B

Vojenská diplomacia

Mgr.

1.

B

Teórie európskeho federalizmu

Mgr.

1.

C

Základy spoločensko-vedného výskumu

Mgr.

1.+2.

C

Kultur der deutschsprachigen Länder

Mgr.

1.

C

Interkulturelle Kompetenz

Mgr.

1.

C

Dejiny štátov V4

Mgr.

2.

C

Energetická a environmentálna bezpečnosť

Mgr.

2.

B

=