print

Členovia vedeckej rady FPVaMV

1.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica (predseda VR)

2.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

3.

prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

4.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

5.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

6.

PhDr. Martina Benčeková, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

7.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

8.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

9.

doc. PhDr.  Daniela Škutová, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

10.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

11.

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

12.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

13.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

14.

doc. Ing. Karol Fabián, CSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

15.

prof. Gilles Rouet DrSc.

FPV a MV UMB Banská Bystrica

16.

doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD.

Fakulta medzinárodných vzťahov VŠE Praha

17.

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

18.

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

19.

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

20.

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Liptovský Mikuláš

21.

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Slovenská akadémia vied Bratislava

22.

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických

a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

=