RSS RSS print

Diplomaties plurielles Plural Diplomacies - International Conference

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:25. okt. 2017 - 9:00
Dátum a čas konca:26. okt. 2017 - 19:00
Miesto:Kuzmányho 1
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
E-mail:radovan.gura@umb.sk

Prílohy ku stránke:
=