RSS RSS print

Soft Power, Ethics, Interests - International Conference

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:8. nov. 2018 - 8:00
Dátum a čas konca:9. nov. 2018 - 19:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

=