RSS RSS print

Významné medzinárodné športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:21. nov. 2018 - 9:00
Dátum a čas konca:21. nov. 2018 - 17:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

POZVÁNKA A PROGRAM KONFERENCIE
Významné medzinárodné športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie
(Banská Bystrica, 21. november 2018)

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Významné medzinárodné športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2018 v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Účelom konferencie je využiť potenciál športu vysielať pozitívne posolstvá, podporovať dialóg, výmenu a spoluprácu medzi ľuďmi a kultúrami a vytvárať siete prepájajúce partnerov v oblasti politiky, hospodárstva, kultúry, vedy, vzdelávania. Tento nový prístup k športu ako k diplomatickému nástroju kladie dôraz na pozitívne hodnoty športu a ich vplyv na budovanie súdržnejšej spoločnosti, zlepšovanie vzdelávania, hospodárstva, kultúry, zdravia a vytváranie lepšieho sveta prostredníctvom kultivovania komunikácie, podporou rozvoja a mieru.

Športová diplomacia sa stáva aktívnym zdrojom mäkkej moci, súčasťou umenia presviedčania v modernom svete. Cieľom je ukázať potenciál športovej diplomacie pre formovanie obrazu Slovenskej republiky v zahraničí, presadzovanie našich záujmov a získavanie spojencov.

Konferencia je v poradí treťou, ktorá sa zaoberá témou športovej diplomacie na pôde Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. V rámci jej programu vystúpia významné osobnosti z oblasti športovej politiky, športovej diplomacie, médií a v diskusnom paneli aj úspešní slovenskí športovci. Hlavnou témou konferencie budú nielen významné športové podujatia, ktoré sa konali v roku 2018, ale aj osobné skúsenosti a poznatky ľudí, ktorí pôsobia v oblasti športovej diplomacie, politiky a vrcholového športu.

PROGRAM KONFERENCIE
9:00 – 10:00 Prezentácia účastníkov konferencie
10:00 – 10:15 Otvorenie – aula FPVMV UMB
10:15 – 12:00 Významné medzinárodné športové podujatia z pohľadu športovej diplomacie – plenárna časť konferencie – aula FPVMV UMB
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 15:00 Športová diplomacia z pohľadu záujmov Slovenskej republiky – panelová diskusia so športovcami, funkcionármi a zástupcami médií
15:00 – 16:30 Recepcia

Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie. Zároveň Vám ponúkame vystúpenie v rámci plenárnej, respektíve panelovej časti. Sme presvedčení, že Vaša účasť prispeje k zvýšeniu významu konferencie a Vaše vystúpenie obohatí auditórium o vzácne skúsenosti z oblasti športovej politiky a diplomacie. Účastníci majú možnosť publikovať svoje príspevky v recenzovanom zborníku, ktorý bude výstupom tejto konferencie.
V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, neváhajte kontaktovať pána Martina Mancoša prostredníctvom emailovej adresy na sportovadiplomacia@umb.sk, alebo na tel. čísle: +421 915 633 535.

=