RSS RSS print

Western Balkans and the EU membership

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:25. máj. 2020 - 10:00
Dátum a čas konca:25. máj. 2020 - 12:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Prílohy ku stránke:
=