RSS RSS print

University Students Debate

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:27. nov. 2017 - 10:00
Dátum a čas konca:27. nov. 2017 - 12:00

          

 MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKA BYSTRICA

Faculty of Political Science and International Relations

 

CORDIALLY INVITES YOU TO

University Students Debate, 27th November 2017, 10:00 a.m.

Join us at the AULA of Faculty of Political Science and International Relations

Topic of the Debate:

EU’s future and reforms, security in the world, Catalonia’ sovereignty

 

Teams from seven universities will participate

in the debate. Debate will be broadcast live!

Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau

University of Montenegro, Podgorica

International University of Sarajevo

University of Novi Sad

University of Belgrade

Comenius University, Bratislava

Matej Bel University, Banska Bystrica

 

Debates are open to all students who want to improve their public presentation skills and are interested in discussing international affairs. Students in the auditorium may participate in the Debate by posing questions to the teams.

 

Refreshments to be served after the Debate

!!! Akcia sa uskutoční v rámci študijného predmetu Aktuálne otázky!!!      

Podujatie je organizované v spolupráci s:


VEREJNÁ AKCIA:

Počas priebehu verejnej akcie môžu byť vyhotovené obrazové snímky a obrazové záznamy, ktoré môžu byť použité na pozitívne propagačné účely Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a zverejnené na webovej stránke alebo v propagačno-informačných materiáloch UMB a FPVaMVa ďalších spoluorganizátorov podujatia.

=