RSS RSS print

Debatuj o zahraničnej politike

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:22. nov. 2018 - 10:40
Dátum a čas konca:22. nov. 2018 - 12:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Na FPVaMV UMB sa 22.11.2018 uskutočnila debata o zahraničnej politike s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom a študentami medzinárodných vzťahov. Organizátormi podujatia bol GLOBSEC Academy Centre v spolupráci s Euroatlantickým centrom.

Na úvod predstavil minister študentom svoje ročné pôsobenie vo funkcii predsedu 72. valného zhromaždenia OSN spolu s prioritami, ktoré zdedil od predchodcu, ako aj výzvami, ktoré sprevádzali túto najvýznamnejšiu diplomatickú funkciu sveta. Tá okrem vedenia VZ zahŕňa aj obrovské množstvo rokovaní a pracovných stretnutí. Počas uplynulého roka zároveň naďalej vykonával funkciu ministra zahraničných vecí, preto viacero ciest smerovalo aj na Slovensko.

V bloku otázok, ktoré boli rozdelené do troch okruhov – pôsobenie v OSN, predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a aktuálne výzvy v kontexte EÚ - dostali najskôr priestor debatujúci študenti a potom aj prítomné auditórium. Študenti sa zaujímali najmä o ostro diskutovaný migračný pakt OSN, jeho prípadné dopady na Slovensko a tiež postoj vlády k účasti Slovenska na medzivládnej konferencii v Marrákeši, ktorá sa uskutoční v priebehu decembra.  Zároveň sa študenti dotkli otázky reformy Bezpečnostnej rady OSN, ktorá podľa viacerých neodráža súčasnú geopolitickú situáciu, pričom minister zdôraznil, že Spojené štáty americké naďalej zostávajú kľúčovým hráčom.

V otázke významu OBSE zaujímala študentov z dôvodu neexistujúceho právneho základu najmä jej pôsobnosť a limitujúce možnosti. Minister vyzdvihol, že OBSE zastáva v súčasnosti v kontexte Ukrajiny významnú pozíciu, keďže ako jediná organizácia má mandát na monitoring situácie. Vo svojej odpovedi tiež priblížil nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE, naše priority či očakávania.

V poslednom bloku sa v rámci aktuálnych výziev EÚ študenti dotkli pôsobenia hráčov, akými sú Čína či Ruská federácia, regionálnej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, či otázky vytvorenia spoločnej európskej obrany.

 

Autorky článku:         Bc. Soňa Trojanová, GLOBSEC Academy Centre, FPVMV

Bc. Lucia Kaščáková, Euroatlantické centrum, FPVMV

Autor fotografií:         Sarah Hrončeková, EAC, FPVMV

=