RSS RSS print

INTERPOLIS

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:15. nov. 2018 - 8:00
Dátum a čas konca:15. nov. 2018 - 19:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

November v akademickej sfére sa už rokov nesie v duchu medzinárodných vedeckých konferencií. FPVaMV UMB nie je výnimkou - v tomto období sa podieľala na organizácii niekoľkých významných podujatí. Jednou z nich je už tradičná konferencia Interpolis, ktorá spája mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z oblasti politológie, bezpečnosti, medzinárodných vzťahov, verejnej správy, ekonómie a práva na medzinárodnej a vedeckej úrovni.

Konferencia Interpolis sa na FPVaMV konala už 15. rok a po úspechu z posledných dvoch ročníkov ju otvoril špeciálny hosť v rámci úvodnej prednášky. Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., český arabista, historik islamských krajín, ktorý v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, vystúpil s témou Islamský univerzalizmus v medzinárodných vzťahoch. Z dôvodu záujmu študentov a príťažlivosti témy bol jeho príspevok zahrnutý do predmetu Aktuálne otázky. Jeho výnimočnosť spočíva v nepravidelnosti, predmet totiž nie je pevne zakotvený v rozvrhu, ale aj v rozmanitom obsahu, keďže jeho súčasťou sú zaujímavé prednášky hostí, odborníkov z rôznych oblastí a na aktuálne témy.

Účastníci konferencie vystúpili v rámci jednotlivých panelov: Aktuálne výzvy pre rozvoj a smerovanie modernej demokracie, Nové bezpečnostné výzvy vo svete, Súčasné trendy v oblasti ekonomiky, manažmentu a verejnej správy a Aktuálne otázky teórie a praxe práva. Rokovanie v paneloch prebiehalo pod vedením odborníkov fakulty: doc. Ing. Kataríny Liptákovej, PhD., doc. PhDr. Adriany Vasiľkovej, PhD., PhDr. Petra Rosputinského, PhD. a JUDr. Matúša Štulajtera, PhD., ktorí tak svojou participáciou prispeli k zvyšovaniu úrovne diskusie a odbornosti.

Autor článku: Mgr. Dominika Cevárová, interná doktorandka FPVaMV

Autor fotografií: Mgr. Dominika Cevárová

=