RSS RSS print

Ovládnu dezinformácie online priestor?

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:14. nov. 2018 - 12:15
Dátum a čas konca:14. nov. 2018 - 13:35

V polovici novembra mali študenti FPVaMV UMB nabitý program: fakulta ponúkla opäť množstvo zaujímavých externých prednášok a debát na aktuálne témy, ktoré hýbu medzinárodným spoločenstvom. Ako je dobrým zvykom, za organizáciou podobných podujatí stoja najmä študentské spolky pôsobiace na fakulte. GLOBSEC Academy Centre si ako svoju prvú tému prednášky v zimnom semestri zvolilo strategickú komunikáciu.

Pozvanie na prednášku s názvom „Ovládnu dezinformácie online priestor?“ prijala Mgr. Dominika Hajdu, analytička z oddelenia Strategickej komunikácie, GLOBSEC Policy Institute, Bratislava. Dominika Hajdu sa tejto tematickej oblasti vo svojej práci venuje naplno. Jej kolegami sú Daniel Milo a Katarína Klingová – mená, ktoré rezonujú slovenským odborným prostredím aj v súvislosti s často citovanými a relevantnými štúdiami GLOBSEC Trends, v ktorých skúmajú postoj verejnosti k vybraným hodnotovým témam.

Dominika Hajdu študentom okrem iného vysvetlila aj správania sa bežného užívateľa internetu a zdôraznila nevyhnutné kroky, na ktoré by nemali zabudnúť, aby ich dezinformácie v online svete nezaplavili.

Ponúkla viacero zaujímavých numerických dát: napríklad, že v roku 2018 strávia užívatelia na internete spolu 1 000 000 000 rokov. Sociálne siete majú každú sekundu 11 nových užívateľov. 8 sekúnd je čas, ktorý venuje priemerný človek pozornosť článku, postu, videu či komentáru. Táto doba sa skrátila o 4 sekundy od roku 2000, kde priemerná dĺžka pozornosti bola 12 sekúnd. Dozvedeli sme sa aj to, že bežný človek denne prescrolluje až 90 metrov.

Online svet sa automatizuje, zrýchľuje a zaplavuje informáciami. Je jednoznačné, že tento fenomén si žiada osvetu, vzdelávanie a pochopenie procesov, ktoré sa v ňom objavujú, ako aj aktívny prístup zo strany verejnosti a relevantných verejných inštitúcií.

 

Autor článku:             Mgr. Martina Šinkovičová, PhD., GAC

Autor fotografií:         Ján Čverha, GAC, FPVMV

=