RSS RSS print

University Debates

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:25. apr. 2018 - 0:00
Dátum a čas konca:25. apr. 2018 - 23:59

Projekt University Debates pod záštitou MESA 10 poskytol participantom výnimočnú príležitosť zúčastniť sa trojdňového pobytu v Belgicku spojeného s návštevou dvoch významných inštitúcií Európskej únie – Európskej komisie a Európskeho parlamentu, oboch sídliacich v Bruseli.

Tejto návšteve však prechádzalo ďalšie kolo University Debates v Banskej Bystrici, ktoré prinieslo zaujímavé pohľady na najaktuálnejšie témy. Po skončení debát na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov sa účastníci presunuli autobusom do medzi-zastávky v Antverpách. Počas cesty všetky tímy dostali možnosť prediskutovať svoje pripravené výstupy s členmi MESA 10, aby sa utvrdili vo vhodnosti svojich prezentácií pred poslancami EP. Po vyčerpávajúcej ceste sa účastníci v poludňajších hodinách ubytovali v hoteli v centre mesta, obklopeného množstvom klenotníctiev ponúkajúcich diamanty, ktorých spracovávanie Antverpy preslávilo. Voľný zvyšok dňa časť participantov využila na spoznávanie Antverp, ďalšia časť merala cestu do Bruselu. Nasatie atmosféry mesta by nebolo kompletné bez ochutnania tradičných artiklov Belgicka – piva a čokolády.

Nasledujúci deň bol celý venovaný podstate toho, prečo participanti merali šestnásťhodinovú cestu – presun do Bruselu. Najskôr bola na programe návšteva Európskej komisie. V budove Berlaymont sa študenti mali možnosť stretnúť s Jurajom Nociarom, ktorý je vedúcim kabinetu podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča. Absolvovali plodnú diskusiu ohľadom európskej energetickej politiky. Možnosť kladenia širokého spektra otázok prekračujúcich zameranie p. Nociara bola pridanou hodnotou a zo stretnutia si zúčastnení vzali veľa nového. Nasledoval obed v, zvonku na prvý pohľad, malej a útulnej reštaurácii Chez Leon Restaurant v centre mesta, z ktorej sa neskôr vykľula rozľahlá spleť poschodí, kde sa všetky tímy pohodlne zmestili. Obed bol doplnený o možnosť neformálnej diskusie s p. Robertom Pszczelom, riaditeľom informačnej kancelárie NATO v Moskve. Predovšetkým študenti z balkánskych krajín využili možnosť kladenia otázok, ktoré v drvivej väčšine smerovali k budúcemu rozširovaniu NATO do krajín západného Balkánu. Po obede sa participanti náhlili do budovy Európskeho parlamentu. Tento moment bol vyvrcholením programu – študenti dostali možnosť prezentovať svoje odporúčania poslancom EP pre európske politiky v rôznych oblastiach. Pre každý tím bol pridelený iný europoslanec, do agendy ktorého geograficky spadal štát, z ktorého študenti pochádzali. Stretnutie zastrešoval dlhoročný slovenský diplomat, p. Eduard Kukan, vysoko vážený poslanec EP, svojou prítomnosťou poctili Charles Tannock, europoslanec z Veľkej Británie, nemecký europoslanec David McAllister a europoslanec Cristian Preda z Rumunska. Najskôr dostali možnosť prezentovať svoje odporúčania študenti z Bosny a Hercegoviny a Moldavska.