RSS RSS print

Významné medzinárodné športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:21. nov. 2018 - 9:00
Dátum a čas konca:21. nov. 2018 - 17:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV organizovala už tretí ročník konferencie (21.11.2018), ktorej hlavnou témou boli významné športové podujatia roku 2018 a ich športovo-diplomatický rozmer. Konferenciu slávnostne otvoril rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, generálny sekretár Slovenského olympijského výboru Jozef Liba, viceprimátor mesta Banská Bystrica Martin Turčan, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislav Kováčik a vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV Peter Terem.

V plenárnej časti konferencie, ktorú moderoval Marek Lenč, vystúpilo viacero významných vedúcich osobností národných športových zväzov a organizácií zo Slovenskej republiky: Peter Korčok, prezident Slovenského zväzu atletiky, Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky, Radovan Cagala, generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie,  Marek Prokeš, generálny sekretár Slovenskej volejbalovej asociácie, Adriana Mickovičová, štátna radkyňa Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, Diana Kosová riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja, Jozef Kliment generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu. Hostia sa vo svojich príspevkoch zaoberali svojimi skúsenosťami s organizáciou významných športových podujatí v SR a športovo diplomatickými aktivitami s tým spojenými. Plenárnu časť konferencie uzavrela Natália Šubrtová, ktorá vyzdvihla postavenie a úlohu paralympijského hnutia a Peter Terem, ktorý poukázal na význam športu ako súčasti mäkkej moci štátu.

V rámci poobedňajšej časti konferencie sa diskusia venovala fenoménom významných športových podujatí z pohľadu športových novinárov, trénerov, vrcholových športovcov a funkcionárov. Svojimi výstižnými pohľadmi na problematiku opäť zaujal publikum tréner FC Nitra Ivan Galád, skúsenosti z vrcholového športu prezentovala Janka Daubnerová a Matej Spišiak venoval pozornosť najmä úlohe trénera v starostlivosti o vrcholového športovca počas významných športových podujatí. Pohľad médií bol prezentovaný Adamom Lehockým, Adamom Bohušom a Milanom Stankom. Diskusnú časť konferencie uzavreli moderátori Ivor Lehoťan a Ivan Štulajter, ktorí poukázali na stále zväčšujúci sa význam športu a športových podujatí v prezentácií štátu.

Konferencia ponúka priestor pre rozvoj teoretického, ale najmä praktického aspektu športovej diplomacie, k hľadaniu nových prienikov medzi diplomaciou a športom, ktoré vytvárajú nové možnosti realizácie pre študentov FPVaMV.

Súčasťou organizačného tímu konferencie boli Ivan Štulajter, Peter Terem, Marek Lenč, Matúš Štulajter a Martin Mancoš.

 

Autori článku: Ivan Štulajter, Matúš Štulajter, Marek Lenč, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB

Autor fotografií: Šimon Koban

=