RSS RSS print

30. výročie pádu Berlínskeho múru

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:4. nov. 2019 - 16:00
Dátum a čas konca:4. nov. 2019 - 17:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Členovia Spolku nemecky hovoriacich študentov (DSV) si 4. novembra pripomenuli 30. výročie pádu Berlínskeho múru. Ich pozvanie prijal Peter Primus, stály zástupca z Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave a zároveň radca pre EÚ a slovenskú vnútornú politiku.

Pán Primus, ktorý FPVaMV navštívil po prvýkrát, so študentmi viedol pestrú a odbornú diskusiu o vývoji Nemecka pred a po tomto významnom medzníku. Celé podujatie sa uskutočnilo v nemeckom jazyku, čo potešilo študentov, ktorí si chceli ešte viac zdokonaliť svoje jazykové schopnosti. Pán Primus odborne a veľmi pútavo opísal situáciu pred stavbou Berlínskeho múru, vykreslil atmosféru, ktorá v danej dobe vládla v Nemecku a sprostredkoval vlastné zážitky a poznatky z tohto obdobia. Zaujímavou bola téma sociálnych nerovností medzi dvomi časťami dnes už zjednotenej krajiny, ktoré obyvatelia v podstate pociťujú až dodnes. Na koniec svojej prednášky Peter Primus študentom medzinárodných vzťahov a politických vied odporučil filmy a webové stránky na dané témy, aby im pomohol rozšíriť ich odborné znalosti.

Po prednáške nasledovala diskusia a čas na otázky. Študentov najviac zaujímalo, aký je v súčasnosti pohľad na stavbu Berlínskeho múru, alebo ako sa Nemci pripravujú na oslavy tohto významného medzníka. Diskusie sa zúčastnil aj výmenný študent z Nemecka, ktorý s pánom Primusom viedol podnetný rozhovor na túto tému a ktorý sa so študentmi podelil o svoj pohľad a svoje poznatky. Súčasťou programu bola prezentácia pani Barbory Belovickej o možnosti stáže v Nemeckom spolkovom parlamente, ktorú ponúka Nemecké veľvyslanectvo v Bratislave. Sama pani Belovická toto štipendium počas svojho štúdia absolvovala a v rámci prezentácie študentov presvedčila, že takúto možnosť treba využiť.

 

Autor textu: Adriana Škorvánková, študentka 2. ročníka na FPVaMV, podpredsedníčka spolku DSV.

Autor fotografií: Sophia Tisová, študentka 2. ročníka na FPVaMV, predsedníčka spolku DSV

=