RSS RSS print

BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2019

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:6. feb. 2019 - 8:00
Dátum a čas konca:7. feb. 2019 - 18:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/

Výzva na predkladanie príspevkov na

XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2019

v dňoch 6. – 7. februára 2019

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Katedra bezpečnostných štúdií

 

Predkladané príspevky musia obsahovo zapadať do hlavných tematických okruhov konferencie, a to:

  • Vzdelávanie a výskumno-metofologický vývoj v bezpečnostných štúdiách 
  • Regionálna bezpečnosť a súčasné bezpečnostné výzvy 
  • Výzvy pre kybernetickú bezpečnosť a hybridné hrozby
  • NATO, EÚ ich úloha v súčasnosti a príležitosti pre ďalšiu dekádu
  • OBSE a jej úlohy, výzvy a perspektívy

Viac informácií nájdete na: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/

=