RSS RSS print

Debaty o voľbách do Európskeho parlamentu a eure na Slovensku

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:2. apr. 2019 - 10:30
Dátum a čas konca:2. apr. 2019 - 15:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:https://www.facebook.com/bystricasity/videos/437915803647945/

V priestoroch FPVaMV UMB 2.apríla 2019 zorganizoval GLOBSEC dve debaty, ktoré boli súčasťou projektu DIFF GOV City Talks. Počas nich sa diskutujúci snažili nájsť odpovede na viaceré otázky: Bude európsky projekt v roku 2019 posilnený alebo oslabený? Rozhodnú sa členské štáty Európskej únie uprednostniť národný alebo multilaterálny prístup? Aký vplyv bude mať nové zloženie Európskej komisie na nedokončené reformy eurozóny? Aké ponaučenia pre Slovensko vyplývajú z prijatia jednotnej meny? Ako udržať dobrý imidž eura na Slovensku? Ako môže Slovensko prispieť k upevneniu inštitucionálnych nedostatkov eurozóny a tým k zaisteniu životaschopnosti eura?

Prvý panel bol zameraný na tému volieb do Európskeho parlamentu. Študenti sa zaujímali o budúce zloženie Európskeho parlamentu a  aký je vplyv Brexitu na Európsky parlament. No obzvlášť ich zaujímala situácii na Slovensku pred voľbami. Na tejto debate vystúpili v pozíciách rečníčok - Zuzana Podracká, vedúca európskej agendy GLOBSECu, Martina Šinkovičová, PhD., vedúca GLOBSEC Academy Centre a Kinga Brudzinska, PhD., analytička, GLOBSEC Policy Institute.

Druhá časť debát sa zamerala na tému eura a desiateho výročia prijatia eura na Slovensku. Študentov zaujímalo, či by pomohlo, ak by štáty V4 mali silnejší hlas v EÚ, pokiaľ by mali jednotnú menu. Ďalej, či má Slovensko rovnaký hlas pri presadzovaní reforiem eurozóny, ako má napríklad Nemecko alebo Francúzsko. Nakoniec sa pýtali na mechanizmy EÚ na riešenie vnútroštátnych kríz. Ako rečníci na tomto paneli vystúpili Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladateľ INESS inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií, Ing. Barbora Mazúrová, PhD., z ekonomická fakulty Univerzity Mateja Bela, Tomáš Meravý, ekonóm GLOBSECu a prof. Emília Zimková z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Vďaka aktuálnosti tém sa týchto debát zúčastnilo mnoho študentov, ktorí mali možnosť naučiť sa niečo nové od odborníkov z praxe.

 

Autor článku: Ján Čverha – projektový koordinátor GLOBSEC Policy Institute

Autor fotografií: Ján Chmelík

=