RSS RSS print

Dezinformácia verzus demokracia

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:13. nov. 2019 - 12:15
Dátum a čas konca:13. nov. 2019 - 13:35
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:https://www.facebook.com/events/669867556870308/

=