RSS RSS print

Európske uvažovanie o vesmíre

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:4. apr. 2019 - 9:05
Dátum a čas konca:4. apr. 2019 - 11:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Vo štvrtok 4. apríla 2019 Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) zorganizovala v Banskej Bystrici informačný seminár Space Needs You s názvom Študijné a kariérne príležitosti vo vesmírnom sektore, ktorý bol určený pre právnikov, politológov a ekonómov. Seminár bol spojený s prednáškou Mgr. Tomáša Hrozenského, PhD. na tému Európske uvažovanie o vesmíre: pracovné miesta, investície aj bezpečnosť. Podujatie sa konalo v spolupráci s FPVaMV UMB.

Členovia SSPA, Tomáš Hrozenský spolu so študentkou Lenkou Kružlicovou, priblížili študentom so záujmom o vesmír pracovné a študijné príležitosti v európskych inštitúciách a zhrnuli dôležité informácie o súčasnom európskom priestore. Na prednáške sa prejavil záujem študentov, ktorí kládli otázky týkajúce sa právneho postavenia potenciálnych obyvateľov Marsu, či aktuálnych tém, akou je napríklad protisatelitný test Indie a s ním súvisiace súperenie globálnych hráčov vo vesmírnom priestore, kde je Európa rozhodne významným hráčom. Cieľom semináru a prednášky bolo poukázať na tento fakt, ako aj priblížiť z neho vyplývajúce príležitosti študentom univerzity.

Infoseminár SSPA sa uskutočnil v rámci vzdelávacej iniciatívy SSPA, ktorá je už tretí rok realizovaná na slovenských univerzitách. Debata o prebiehajúcich výzvach a príležitostiach vo vesmíre je nepochybne téma, o ktorej treba diskutovať aj na akademickej pôde.

 

Foto: Archív SPPA

Autor: Bc. Lenka Kružlicová, členka SSPA

=