RSS RSS print

Hosťom podujatia: Mgr. Tomáš Hrozenský, PhD.

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:22. okt. 2019 - 10:40
Dátum a čas konca:22. okt. 2019 - 12:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Náš štvrtý mentoring prebehol na tému "Vesmírna politika dá sa tým uplatniť?". Mentoring prebiehal pod vedením Mrg.Tomáša Hrozenského PhD., výskumný pracovník v európskom inštitúte pre vesmírnu politiku (ESPI) vo Viedni. Na tomto mentoringovom stretnutí sme sa pozreli na politiku z iného uhlu pohľadu. Pán Hrozenský poukázal na to, že medzinárodne dianie môžeme vnímať aj vo vesmírnej sfére. Priblížil nám ako sa angažuje Slovensko v oblasti vesmírnej politiky v porovnaní s krajinami V4, kde sú naše plusy a mínusy. Interaktívnu diskusiu uzavrela posledná otázka, ktorá nám porovnala rozdiel medzi vesmírom a oceánskym dnom, ich postavenie a dominantosť.Diskusiu moderovala naša kolegyňa Martina Nižniková.Mentoring sa uskutočnil na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB.Podujatie je organizované finančnou podporou Nadácie SPP.

 

=