RSS RSS print

HUMAN FORUM 2019

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:27. nov. 2019 - 8:00
Dátum a čas konca:28. nov. 2019 - 18:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:https://www.facebook.com/humanforumsk/

27. a 28. novembra 2019 sa na pôde FPVaMV konal šiesty ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského a dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.

HUMAN FORUM je súčasťou aktivít platformy Nie v našom meste. Vzniklo teda z iniciatívy občanov a občianok, ktoré sa rozhodli svojimi aktivitami podporiť hodnoty a myšlienky demokracie a ľudských práv, ktoré začínajú byť v našej spoločnosti stále častejšie napádané a spochybňované. Podujatie je jedinečné predovšetkým prepojením občianskeho a akademického sektora, odbornej a občiansky angažovanej verejnosti.

Podujatie tento rok nieslo názov Voľby ako základný nástroj demokracie. Tému možno chápať ako pripomenutie 30. výročia novembrových udalostí z roku 1989, v ktorých bola ako jedna zo základných požiadaviek občanov nastolená práve požiadavka na usporiadanie slobodných volieb. Zároveň je téma aktuálna, pretože práve v tomto období prebieha kampaň k nadchádzajúcim parlamentným voľbám. Diskusné fórum malo ambíciu hľadať odpovede na niektoré dôležité otázky spojené s problematikou volieb: Vieme dostatočne doceniť možnosť slobodne voliť? Nesvedčí nízka účasť o opaku? Rozhodujeme sa slobodne a zodpovedne alebo pod vplyvom propagandy, dezinformácií a manipulácií? Aký je vplyv volebných kampaní a predvolebných prieskumov na rozhodovanie voličov? Je vhodné, ak sa do politiky zapájajú aj mimovládne organizácie a občianski aktivisti/tky? Aké sú naše skúsenosti s občianskym aktivizmom v porovnaní s okolitými krajinami? Patrí politika do kostola?

Odpovede na tieto otázky sa pokúsili hľadať pozvaní hostia z rôznych vedných odborov, ale zároveň tí, ktorých sa tieto otázky priamo dotýkajú –  a teda občianski aktivisti, novinári, pedagógovia i kňazi. Na podujatí aktívne diskutovali i veľvyslanci a zástupcovia Nórskeho a Holandského kráľovstva a USA. HUMAN FORUM má tradične niekoľko súčastí a k téme pristupuje z rôznych uhlov pohľadu a rôznymi formami. Preto aj tento rok boli súčasťou podujatia  diskusie, kvíz pre študentov stredných škôl, vedecká konferencia, ale aj ekumenická bohoslužba a ľudskoprávny kultúrny večer. Cena HUMAN FORUM za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti bola tento rok udelená etnologičke a bývalej riaditeľke Dokumentačného strediska holokaustu Monike Vrzgulovej.

Organizátori podujatia veria, že sa podarilo vo vzájomnej diskusii niektoré otázky zodpovedať, iné otvoriť, inšpirovať aktívnych účastníkov i návštevníkov spôsobom, ktorý im bude užitočný v ich ďalšej práci a činnosti, podnietiť záujem tých, ktorí doposiaľ nad mnohými problémami neuvažovali. Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk.

 

Autor textu: Jarmila Androvičová, Martina Bolečeková, FPVaMV UMB

Prílohy ku stránke:
=