Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Hungarian Politics

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Aktuálne otázky.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela