RSS RSS print

ISRAEL - Origin & Current Politics

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:6. mar. 2019 - 13:50
Dátum a čas konca:6. mar. 2019 - 15:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

V rámci predmetu aktuálne otázky 6. marca 2019 na FPVaMV UMB vystúpil J.E. Zvi Aviner Vapni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael v Slovenskej republike na tému ,,Izrael: Pôvod a súčasná politika”.

Počas tohto podujatia bol študentom premietnutý dokument o prvom premiérovi Izraela - Davidovi Ben-Gurionovi. Študenti sa oboznámili s jeho životom v Poľsku, kde bol ovplyvnený Theodorom Herzlom a jeho sionizmom (politické ideové hnutie presadzujúce založenie a udržiavanie židovského štátu v Palestíne). Počas svojho života sa izraelský premiér snažil vytvoriť z Izraela štát lepších hodnôt, čo považoval za cieľ, ktorý nebol ešte naplnený. Rovnako presadzoval myšlienky mieru medzi národmi predurčenými pomáhať si.

Počas dokumentu boli analyzované veľmi dôležité udalosti súvisiace s pôsobením Ben-Guriona v úrade premiéra a ministra obrany. Dobrým príkladom bolo prijatie nemeckých reparácií, ktoré boli považované za nie veľmi populárny krok. Ale premiér Ben-Gurion vysvetlil, že nevnímal všetkých Nemcov ako nacistov, ani vtedajšieho kancelára Adenaura, s ktorým neskôr podpísal dôležité dokumenty. Na konci bývalý premiér potvrdil, že najdôležitejším krokom pre Izrael je podľa jeho názoru zachovanie mieru. Po náučnom filme prevzal slovo pán veľvyslanec. Premiéra Ben-Guriona opísal ako lídra, akého len tak ľahko nenájdeme. Pre Izraelčanov predstavuje otca zakladateľa, ktorý mal silné presvedčenie a odhodlanie v ťažkých časoch.

Po filme nasledovala diskusia so študentmi, ktoré sa týkali minulosti ako aj súčasnosti. Na otázku, ako vnímajú mladí ľudia prvého premiéra svojho štátu, izraelský veľvyslanec odpovedal, že Ben-Gurion bol najslávnejší premiér, akého Izrael mal. Študenti chceli taktiež poznať osobný názor pána veľvyslanca na najvýznamnejšie politické rozhodnutia Davida Ben-Guriona. Jedným z takýchto dôležitých rozhodnutí bolo zrušenie rôznych vojenských organizácií a zavedenie jednotnej armády, čím sa zabránilo občianskej vojne. Otázka padla aj na samit Vyšehradskej štvorky v Izraeli,  na ktorom sa Poľsko nezúčastnilo. Diskutujúcich zaujímal postoj izraelskej vlády v tejto téme.  Poslednou otázkou bolo vnímanie holokaustu keďže v posledných rokoch čoraz viac ľudí popiera túto historickú skutočnosť. Podľa izraelského veľvyslanca môžeme bojovať len tým, ako volíme a ako sa vzdelávame.

Autor článku: Euroatlantické centrum  

Autor fotografií: Euroatlantické centrum  

=