RSS RSS print

Journée francophone à l’Université Matej Bel de Banská Bystrica

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:1. mar. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:1. mar. 2019 - 15:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

K tohtoročným oslavám Medzinárodného dňa frankofónie na Slovensku opäť prispela aj UMB. Prvý marcový piatok na svojej pôde privítala všetkých frankofónnych aktérov z Banskej Bystrice, s ktorými pripravila interaktívny program pre stredoškolákov a ich učiteľov francúzštiny. Podujatie sa uskutočnilo 1. marca v priestoroch FPVaMV.

Každý rok slávi Medzinárodný deň frankofónie takmer 300 miliónov francúzsky hovoriacich ľudí na piatich kontinentoch. Oslavuje sa 20. marca na počesť uzavretia dohody v Niamey v Nigeri, ktorá položila základ Medzinárodnej organizácie frankofónie. Okrem francúzskeho jazyka členské štáty spájajú aj mnohé ďalšie hodnoty, ako sú kultúrna rozmanitosť, demokratické princípy, upevňovanie právneho štátu, ochrana životného prostredia a pod.

Medzinárodný deň frankofónie je oslavou francúzskeho jazyka, solidarity a dialógu medzi kultúrami. Celosvetovo sú do programu osláv zaradené súťaže, divadelné predstavenia, filmové festivaly, literárne stretnutia, gastronomické podujatia, výstavy a pod. Naša univerzita, ktorá patrí k popredným frankofónnym vysokoškolským inštitúciám v regióne strednej Európy, sa rozhodla sviatok frankofónie osláviť iným spôsobom: svoje medzinárodné skúsenosti sprostredkovala žiakom a učiteľom stredných škôl, ktorí mali možnosť navštíviť interaktívne workshopy zamerané na prezentáciu rôznych odborov štúdia na UMB spojených s francúzštinou a francúzskou kultúrou. Do programu boli zaradené aj zaujímavé súťaže a vedomostný kvíz, víťazi ktorého získali zaujímavé ceny.

Pozvanie prijalo takmer 40 frankofónnych stredoškolákov a ich pedagógov z banskobystrického regiónu. Do organizácie sa zapojilo množstvo študentov z UMB - predovšetkým zo spolkov EFPOLIT a Pont francophone - a takmer dvadsať pedagógov z troch fakúlt UMB - FF, EF a FPVaMV. Súčasťou organizačného tímu boli aj zástupcovia ďalších frankofónnych inštitúcií: Centra univerzitných úspechov (CRU) Univerzitnej agentúry Frankofónie (AUF), Asociácie vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku (FrancAvis), Slovenskej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka (SAUF) a Alliance française v Banskej Bystrici. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) so sídlom v Banskej Bystrici.

Frankofónny deň UMB slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou FPVaMV, Doc. PhDr. Jaroslav Ušiak, PhD. a riaditeľ SFUI, Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

 

Autor článku: PaedDr. Mária Rošteková, PhD., SFUI a  FPVaMV

Autor fotografií: Mgr. François Schmitt, PhD. a Mgr. Christophe Laurent

=