RSS RSS print

Modernizácia Ozbrojených síl SR

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:25. mar. 2019 - 10:40
Dátum a čas konca:25. mar. 2019 - 12:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Dňa 25. marca 2019 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala prednáška na tému modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Naše pozvanie prijal  slovenský politik, bývalý diplomat, na Slovensku aj v zahraničí rešpektovaný expert na obranu a bezpečnosť pán Jaroslav Naď, ktorý v súčasnej dobe zastáva pozíciu tieňového ministra obrany za politické hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Hlavnou témou podujatia bola modernizácia OS SR a všetky aspekty spojené s danou problematikou. V rámci tejto časti, pán Jaroslav Naď venoval svoju pozornosť predovšetkým dôvodom, prečo je táto modernizácia v oblasti obrany v súčasnosti taká potrebná. Počas prednášky kládol dôraz aj na viaceré problémy, ktorým dnes rezort obrany musí čeliť. Ide najmä o používanie zastaranej techniky, ktorá je podľa jeho slov v katastrofálnom stave a je potrebné ju zmodernizovať. Taktiež poukázal na problém straty spôsobilostí Slovenskej republiky v oblasti obrany, ktorá súvisí aj s nenaplnenosťou pracovných kapacít tohto rezortu. Za jeden z najväčších nedostatkov považuje netransparentnosť procesov na ministerstve obrany a veľmi časté spájanie s politickými kauzami, čo u bežných občanov spôsobuje nezáujem o danú problematiku a ich všeobecnú nedôverčivosť pri snahe o zavádzanie zmien.

Podľa Jaroslava Naďa je potrebná modernizácia našich Ozbrojených síl s jasne stanovenými pravidlami. V snahe o vybudovanie lepších OS musí v podmienkach SR dôjsť ku skvalitneniu používanej techniky, k samotnej výmene zamestnancov a  starých štruktúr pôsobiacich na rezorte obrany, a väčšej transparentnosti realizovaných krokov. Na záver podľa Jaroslava Naďa netreba zabúdať na to, že existuje aj iná alternatíva akou je mier a je preto potrebné si pripomínať dôležitosť vstupu SR do NATO, ktoré považuje zároveň za jedno z najstrategickejších rozhodnutí SR.

Prednáška pána Jaroslava Naďa spolu s následnou diskusiou bola nesmierne zaujímavou a pútavou, čo sa prejavilo aj v počte otázok a komentárov viacerých poslucháčov. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že sa diskusia niesla v pomerne uvoľnenej atmosfére, čoho dôkazom bol v závere prejavený záujem zo strany pána Jaroslava Naďa o diskusiu so študentmi FPVaMV aj o iných témach obrannej politiky SR.

Spracovala: Bc. Denisa Lavková

=