RSS RSS print

NATO @ 70 - rozširovanie a adaptácia

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:26. mar. 2019 - 13:50
Dátum a čas konca:26. mar. 2019 - 15:00

Dňa 26. marca 2019 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému NATO@70 rozširovanie a adaptácia. Naše pozvanie prijal Martin Sklenár, ktorý v súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa Odboru bezpečnostnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Pán Sklenár sa v úvode svojej prednášky venoval zhodnoteniu stavu globálneho bezpečnostného prostredia ako odpovede na otázku, týkajúcej sa dôležitosti NATO po konci studenej vojny a rozpade ZSSR. Poukázal na fakt, že sa aktuálna bezpečnostná situácia zhoršila a došlo aj k zmene kvality bezpečnostného prostredia, v ktorom sa nachádzame. Dotkol sa témy hlavných bezpečnostných hrozieb a výziev, ktorým Európa čelí, ako napríklad nepredvídateľnosti a nejasnosti línie zahraničnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, konfliktu na Ukrajine či Brexit-u. V súvislosti s týmito problémami poznamenal, že NATO Európa potrebuje na udržanie takej úrovne bezpečnosti, na ktorú je zvyknutá.

V druhej časti prednášky sa pán Sklenár zameral na problematiku rozširovania NATO. V rámci nej spomenul vstup nových členov (Čiernej Hory a Severného Macedónska) a zároveň zodpovedal všeobecne kladenú otázku, a to či je možné považovať rozširovanie NATO ako hrozbu. Skonštatoval, že rozširovací proces nikoho neohrozuje, pretože NATO nie je útočná aliancia, ale obranná. V tomto kontexte zameral pozornosť aj na vzťah medzi alianciou a Ruskom, a to najmä v čase vstupu bývalých sovietskych satelitov.

V neposlednom rade sa do popredia dostala aj téma samotného členstva Slovenskej republiky. Boli spomenuté hlavné dôvody, pre ktoré má NATO veľký význam v podmienkach slovenskej bezpečnosti či problematika výdavkov na obranu a snaha Slovenskej republiky o opätovné naplnenie dvojpercentnej hranice.

Záver podujatia bol venovaný otázkam zo strany študentov, ktorí prejavili o tému záujem a aktívne sa zapojili do diskusie. V rámci nej zazneli otázky, týkajúce sa vojenských základní NATO na našom území, ďalšieho možného rozširovania NATO o štáty ako Gruzínsko, Švédsko či Fínsko, ale aj budúcnosti Krymu a konfliktu na Ukrajine.

Celkovo možno povedať, že sa prednáška niesla v príjemnej atmosfére, pričom poslucháčovi poskytla odborný pohľad na v súčasnosti často rozoberanú otázku opodstatnenosti NATO pre bezpečnosť a stabilitu v medzinárodných vzťahoch.

Vypracovala: Katarína Králiková

=