RSS RSS print

Prednáška predsedu vlády SR - Petra Pellegriniho

Informácie o udalosti
Hostiteľ:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Dátum a čas začiatku:8. apr. 2019 - 10:00
Dátum a čas konca:8. apr. 2019 - 12:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Na FPVaMV UMB sa 8. apríla 2019 uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému Európska únia a voľby do Európskeho parlamentu – vízia a perspektívy. Rečníkom bol predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť participácie mladých ľudí nielen v rámci volieb do Európskeho parlamentu (EP) ale aj v rámci súčasného politického diania.

Predsedu vlády privítalo vedenie UMB aj vedenie FPVMV a ocenilo prítomnosť najvyššieho predstaviteľa vlády SR na pôde univerzity. Bola to prvá návšteva Petra Pellegriniho na FPVMV vo funkcii predsedu vlády SR. Premiér sa v rámci svojej prednášky venoval viacerým problematickým oblastiam medzinárodnej politiky, pričom najrozsiahlejšiu časť svojho príspevku venoval aktuálnym výzvam, ktorým čelí Európska únia v kontexte volieb do EP. Niekoľkokrát zopakoval svoju výzvu na využitie aktívneho volebného práva najmä pre mladých ľudí, ktorí by mali byť pozitívnym hybným elementom v rozvoji a zlepšovaní fungovania štátu.

Predseda vlády SR zdôraznil jasné geopolitické ukotvenie SR v priestore EÚ, ktorá je jedinou alternatívou, pomocou ktorej je možné čeliť mocenskému nástupu Číny, Indie ale aj niektorým negatívnym politickým trendom prichádzajúcim z USA. Okrem toho premiér jasne vyvrátil aj tvrdenia o nutnosti hlbšej politickej a ekonomickej spolupráce so štátmi nachádzajúcimi sa východne od SR, kde sú etablované autoritatívnejšie režimy, a ktoré dlhodobo nedosahujú viditeľnejšie úrovne ekonomického rozvoja. SR sa podľa Petra Pellegriniho v súčasnosti vďaka členstvu v EÚ nachádza v najlepšej ekonomickej kondícii vo svojej histórii, čo počas prednášky demonštroval niekoľkými štatistickými údajmi.

V rámci následnej diskusie študenti FPVMV potrápili predsedu vlády viacerými odborne náročnými otázkami zo zahraničnej aj domácej politiky, ktoré sa dotýkali oblastí Brexitu, koherentnosti zahraničnej politiky SR, udržateľnosti verejných financií, nárastu populizmu v priestore Európy a neschválenia novej Bezpečnostnej stratégie SR v parlamente. Premiér odpovedal na všetky otázky relatívne priamo bez diplomatických floskúl a zovšeobecňovaní. Počas prednášky a rovnako aj počas diskusie Peter Pellegrini ukázal aj svoj zmysel pre humor, keď svojimi poznámkami niekoľkokrát rozosmial celé auditórium.

Na záver podujatia premiér pochválil úroveň FPVMV a ocenil veľké množstvo jej absolventov, ktorí sú dnes súčasťou viacerých ministerstiev a iných orgánov štátnej správy, pričom s niekoľkými z nich aj osobne spolupracoval. Okrem toho predseda vlády prisľúbil, že na jeho nasledujúcu zahraničnú pracovnú cestu budú v rámci programu S premiérom na cestách pozvaní dvaja študenti FPVMV.

Autor článku: Mgr. Vladimír Müller, FPVaMV