RSS RSS print

BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2020

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:12. feb. 2020 - 8:00
Dátum a čas konca:13. feb. 2020 - 18:00
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica
WWW:www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2020/

Výzva na predkladanie príspevkov na

XIII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2020

v dňoch 12. – 13. februára 2020

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Katedra bezpečnostných štúdií

Predkladané príspevky musia obsahovo zapadať do hlavných tematických okruhov konferencie, a to:

  • Vzdelávanie a výskumno-metofologický vývoj v bezpečnostných štúdiách 
  • Regionálna bezpečnosť a súčasné bezpečnostné výzvy 
  • Kybernetickú bezpečnosť - súčasné trendy
  • NATO, EÚ ich úloha v súčasnosti a príležitosti pre ďalšiu dekádu
  • Európska bezpečnosť a obrana -  výzvy a perspektívy

=