Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

KONFLIKT NA BLÍZKOM VÝCHODE

V utorok 3. marca 2020 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB uskutočnila simulácia diplomatických rokovaní na tému Konflikt na Blízkom východe. 

Úlohou účastníkov bolo v mene jednotlivých strán konfliktu prostredníctvom využitia svojich komunikačných a negociačných schopností dosiahnuť kompromis a nájsť východisko zo súčasnej krízy.

 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela