print

Ubytovanie na fakulte

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu "Ubytovanie"

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ponúka vo svojich priestoroch príjemné ubytovanie hotelového typu s možnosťou parkovania v objekte fakulty. Kapacita ubytovania sú 4 jednolôžkové izby a 3 viaclôžkové apartmány. Fakulta má bezbariérový prístup do všetkých priestorov.

Viac informácií získate na livia.kubicinova@umb.sk alebo 048/446 1222.