print

Členovia Študentskej rady FPVaMV

Meno a priezvisko

Ročník a skupina

Tomáš Žipaj

3. ročník      predseda ŠR, člen AS FPVaMV

Ján Gdovec

2. ročník      podpredseda ŠR

Lucia Kaščáková

4. ročník      členka IR FPVaMV UMB, člen ŠRVŠ

Jozef Michal Mintal

člen AS UMB

Natália Balážová

1. ročník     MV 1

Júlia Deliová

1. ročník     MV 2

Alexandra Ilková

1. ročník     MV 3

Patrícia Marcinová

1. ročník     MV 5

Andrej Sumka

1. ročník     POL

Klaudia Barňaková

2. ročník      MV1

Lukáš Kováč

2. ročník      MV3

Františka Pirosková

2. ročník,     MV 5, zapisovateľka ŠR

Jana Beňovská

3. ročník      MV1

Bianca Marcinová

3. ročník      MV4

Ján Olexa

3. ročník       MV5

Petra Čadová

4. ročník       MV1

Kamila Kalynych

4. ročník       MV2

Lukáš Laczko

4. ročník       MV3, člen IR FPVaMV UMB

Dominika Šimonová

4. ročník       POL

Michal Hermann

5. ročník       MV 1

Kristína Kiššová

zástupca za doktorandov 

Dominika Cevárová

členka AS FPVaMV, Etiskej komisie

 


 

=